najčastejšie otázky

Spoločne si stanovíme ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Následne vykonáme analýzu, v ktorej spoznáme Vaše podnikanie a možnosti ako uspieť trhu. Zistíme ako sa správa vaša cieľová skupina, a čo vyhľadáva

Cena je veľmi individuálna a určuje sa podľa rozsahu, náročnosti, implementovania potrebných funkcií, grafických požiadaviek, termínu realizácie a pod.

Dĺžka závisí najmä od požadovaných vlastností a funkcií na mieru a od poskytnutia potrebných podkladov a schválenia grafického dizajnu webstránky.