• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Najważniejsze metody wykonywania wyceny firm
Dobrze przeprowadzona utrata wartości aktywów ma ogromne znaczenie, jeśli chce się ją potem zastosować na przykład przy transakcji sprzedaży. Z tego też powodu w pierwszej kolejności trzeba ustalić odpowiednich profesjonalistów, którzy się nią będą zajmować, z doświadczeniem i praktyką przy realizacji tego typu zleceń. Najdrobniejszy nawet drobiazg, na przykład taki jak utrata wartości aktywów ma ogromne znaczenie, co później w dużej mierze zaważyć może na końcowej wartości. Sporo zależeć też będzie od rodzaju przyjętej wyceny, aktualnie najbardziej popularne są trzy z nich. Metoda porównawcza opiera na tym, że końcową wartość danej firmy szacować się będzie porównując konkurencyjne przedsiębiorstwa działające w branży sprzedającego. W metodzie majątkowej sumuje się aktywa firmy, a następnie zmniejsza uzyskaną kwotę o pasywa. Często używaną przez specjalistów jest również dochodowa metoda, przy niej z kolei bazą są planowane dochody przedsiębiorstwa, pomniejszone o wydatki wiążące się z prowadzoną działalnością.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.